Kayrevânî (Abdullah bin Ebî Zeyd)

Tefsir, kıraat, kelâm, hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi, velî. 922 yılında İspanya’nın (Endülüs) Nefza şehrinde doğdu. Daha sonra Afrikiyye’ye (Tunus) gelerek Kayrevân’a yerleşti ve Kayrevânî nisbesiyle meşhûr oldu. Kuzey Batı Afrika’da Mâlikî mezhebini, yetiştirdiği talebeleri ve yazdığı kitaplarıyla yaygın hale getirdiği için Mâlik-üs-Sagîr lakabıyla tanındı. 996’da Kayrevân’da vefât edip oraya defnedildi. Kabri çeşitli bölgelerden gelen müslümanlar tarafından ziyâret edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir