Melekler akıllı varlıklardır

Meleklerde akıl olmadığı, bunun için de sorumlulukları olmadıkları, dinler, insanlar ve cinler içindir denilerek meleklerin dindar olmadıkları, sadece emredileni yapan robot gibi birer varlık olduğu söyleniyor. Kimisi de, erkek olduklarını söylüyor. Bunlar, imanın altı şartından birini inkâr değil mi?

Meleklerde erkeklik ve dişilik olmadığı, bütün akaid kitaplarında yazılıdır. Daha önce de, Hıristiyanlara özenen bazı kimseler, meleklerin dişi olduklarını söylüyor ve kanatlı kız resimleri yapıyorlardı. Şimdi de, kanatlı erkek resimleri mi yapacaklar?

Melekler nurdan, İblis ve cinler ise ateşten yaratılmıştır. Hepsi akıl ve irade sahibi varlıklardır. Allahü teâlâ, melekleri de, İblis’i de, imtihandan geçirdi. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Âdem’e [Adem’e karşı Allah’a] secde edin, dediğimiz zaman, İblis hariç, meleklerin hepsi secde etti. İblis ise, yüz çevirip büyüklük tasladı, kâfirlerden oldu.) [Bekara 34]

Melekler, robot gibi olsa idi, hâşâ Allahü teâlânın secde edin emri anlamsız bir şey olurdu. İmtihanda olmasalardı, İblis kâfir olmazdı ve cezalandırılmazdı. Meleklerden secde etmeyen olsa idi, elbette onlar da, cezalanacaktı. Aklı olmayan, robot gibi olan, mesul olur mu, cezalandırılır mı? Sorumlu olmasalar böyle imtihana tabi tutulurlar mıydı? Dindar olmasalar, emre itaat ederler ve Allahü teâlâ da onları böyle över miydi? İşte bu imtihandan sonra, meleklere günah işlememe, masum olma özelliği verildi. Bu özellik, Peygamberlerde de vardır. Masum olmaları, akıl sahibi olmadıklarını göstermez. Akıl sahibi olmayan da, Peygamber olmaz. Meleklerden de, peygamberler olduğu, Kur’an-ı kerimde bildirilmiştir. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail [aleyhimüsselam], meleklerin peygamberleridir. Meleklerin hepsi, ilim sahibidir. İki âyet-i kerime meali:
(Melekler, “Ey rabbimiz, Seni noksan sıfatlardan tenzîh eder, kemâl sıfatlar ile tavsif ederiz ki, Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur” dediler.) [Bekara 32]

(Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, Ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir.) [Al-i İmran 18]

Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselama, (Benim âlemlere rahmet oluşumdan sana da bir pay düştü mü?) diye sual edince, (Evet, sonumun ne olacağından korkardım. Tekvir suresindeki âyetler inince, Allah’ın yanındaki kıymetim meydana çıktı) dedi. (Şifa-i şerif)

(Bu Kur’an, arşın sahibi Allah katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin [Cebrailin] getirdiği sözdür.) [Tekvir 19-21]

Cebrail aleyhisselam, dindar olmasa, Allah yanında değerli ve şerefli biri olur mu?

Allahü teâlâ, meleklere değişik görevler vermiştir. Bir âyet-i kerime meali:
([Müminlerin ruhlarını Cennete, kâfirlerinkini Cehenneme götürmekte] yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun.) [Naziat 4-5]

İşleri yönetmekle görevli meleklerin üstünlüğünü belirtmek için, Allahü teâlâ onlara yemin ediyor.

Melekler, robot gibi akılsız varlık olsa, Allahü teâlâ kendine onlardan resul, yönetici seçer mi hiç? Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Allah, meleklerden de, insanlardan da Resuller [elçiler] seçer.) [Hac 75]

Melekler için, akılsız, robot gibi varlıklar demek, onları inkâr etmenin başka bir yoludur. Meleklere iman, imanın altı şartından biridir. Bir âyet-i kerime meali:
(Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr eden, derin bir dalalete saplanmıştır.) [Nisa 136]

Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Müşrikler, (Melekler dişidir, onlar Allah’ın kızlarıdır) demeleri üzerine Allahü teâlâ buyurdu ki:
([Ey müşrikler] Rabbiniz, erkek çocukları, sizin için ayırdı da, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi! Gerçekten siz, vebali çok büyük bir söz söylüyorsunuz.) [İsra 40]

(Müşriklere sor: Kızlar Rabbinin de, erkekler onların mı? Biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? Kesinlikle yalan söylüyorlar.) [Saffat149-151]

(Ahirete inanmayanlar, meleklere, dişilerin adlarını takıyorlar.) [Necm 27]

Bedir ve Huneyn savaşlarında, Melekler, yardıma gelmişlerdi. İki ayet-i kerime meali:
(O vakit [Bedir’de] Müminlere, “Rabbiniz, üç bin melek indirip, size yardımda bulunması, yetişmez mi?” diyordun.) [Al-i İmran124]

(Hani siz, Rabbinizden zafer için yardım istiyordunuz. O da, “Peş peşe gelen bin melek ile, size yardım ediyorum” diyerek duanızı kabul buyurdu.) [Enfal 9]

Savaşa katılıp, düşman ile savaşabiliyorlar. Bunlara nasıl, akılsız, şuursuz robot denir ki?
Resulullah efendimizin yardımcılarının melekler olduğu bildiriliyor:

(Onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve salih müminlerdir. Bundan başka melekler de, onun yardımcılarıdır.) [Tahrim 4]

Hadis-i şeriflerde de, meleklerin akıllı olduğu bildirildi. Üç hadis-i şerif meali:
(Canlı resmi, köpek ve cünüp bulunan yere, rahmet melekleri girmez.) [Nesai]

(Sarımsak, soğan yiyen, mescidimize gelmesin. Çünkü, insanların rahatsız olduğu şeylerden, melekler de, rahatsız olur.) [Taberani]

(Çıplak durmayın! Yalnız cima ve helada sizden ayrılan hafaza meleklerinden utanın ve onlara saygılı olun!) [Tirmizi]

Demek ki, melekler, evlere rahmet için gelebiliyor ve evde cünüp varsa, bilebiliyorlar. Bu basit bir iş değildir. İnsanların rahatsız olduğu pis kokulardan onlar da, rahatsız olabiliyor ve yanlarında çıplak durulması uygun olmuyor. Robot gibi olsalar, cünüpten, kötü kokudan niye rahatsız olsunlar, onlardan niye utanılsın ve niye onlara karşı saygılı olmak emredilsin? Bir hadis-i şerif meali:

(Sağdaki melek, soldaki meleğin âmiridir. Kul, bir iyilik yapınca, on sevab yazar. Kötülük yapınca, sağdaki melek, soldaki meleğe bekle der; o da, altı saat bekler. Eğer kul, istiğfar ederse, hiç bir şey yazmaz. İstiğfar etmezse, tek bir günah yazar.) [Taberani, Beyheki]

Bir ayet-i kerime meali de şöyledir:
(Yoksa onlar [müşrikler], kalblerinde gizlediklerini ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, biz işitiyoruz, yanlarındaki elçilerimiz [melekler] de yazmaktadır.) [Zuhruf 80]

Amellerimizi tespit edip, kaydeden ve kabrinde insanı sorguya çeken meleklere, akıl ve ilim sahibi olduklarını gösteren vesikalara rağmen, akılsız, robot varlıklar demek çok yanlış ve gülünç olur.

dinimizislam.com

“Melekler akıllı varlıklardır” üzerine 3 yorum

  1. Melekler insanlar ve cinler gibi Allahın yarattığı kullardır.İnsan yaratılış olarak melek ve cinlerden üstündür.Ancak aslında melek ve cinler fiziksel olarak ve her yönden aslında insandan çok çok üstündürler.İnsan hapsedildiği bedene hükmettiği ve bedenin arzularını yendiği sürece meleklerden üstündür.İnsan madde içeren ve maddelere ihtiyacı olan,kibir,aç gözlülük,hastalık vs kötülüklerle donatıldığı bedenine Allah tarafından hapsolunmuştur.İnsan ruhu bu bedene galip geldiği sürece meleklerden üstündür.Bedenden arınmış bir insan ruhu melekler gibi saf ve temizdir.Bedenin istekleri bu saflığı temizliği bozar buda insanın doğasında olan birşeydir,eğitilerek nefs terbiye edilebilir (oruç,namaz bu noktada farz edilmiş insan bedenini terbiye için önemlidir).Meleklerle farkımızda işte bu noktadadır.Melekler bir insanın düşünebileceğiniz en saf ve temiz halidir ne üste çıkabilir nede aşağı inebilirler mevkiileri sabittir çünkü bizim gibi zayıf bir bedenleri yoktur. insanoğlu gibi değişken değildirler insanın bir sınavı vardır ve işi çok zordur.Çünkü o kadar özgür bir iradesi ve aklı varken birtaraftanda bedeniyle savaşmak zorundadır.Allahın üfleyerek can verdiği bir beden Allah’ın ruhundan dolayıda ayrıca önemlidir ancak bu ruh bütün canlılarda vardır farkımız burda değil topraktan yaratılmış bedenimizde saklıdır.Beden bir hayvandan daha güçsüz,dayanıksız ve aciz,ihtiyaç sahibidir.Bir aslanla kafese konsak bu bedenle hiç şansımız olmazdı.Bir karıncanın yükü kadar yük yüklense taşıyamaz yıkılırdık vs.Bu beden aynı zamanda nefsimizi yendiğimiz sürece bizi üst noktalara taşıyan bir avantajdır.Doğru kullanıldığında akılla ve inançla her yönden üstünlük sağlayacaktır.(Sabır,inanç,irade)

  2. Melekler bizim gibi yaşayan canları olan ve Allah’a kullukla sorumlu kılınmış varlıklardır tıpkı insanlar gibi bir yaşamları vardır.Bizi yönlendiren,yol gösteren elçileri vardır.Meleklerde yaşam bizimkinden farklıdır onlar kainatı düzenler ve evrendeki olup biten her şeyden sorumludurlar.Onların iş yerleri evrenin her yeridir.Saf temiz, aynı zamanda akıllı ve gelecekle ilgili her şeyden haberleri olacak kadar donanımlı ve ilim ve bilgi sahibidirler.Öyleki Allah’a insanı yaratırken soru soracak kadar.Ancak bu soru düşünüldüğü gibi olamaz.Fiziksel olarak aklınızın alamayacağı kadar insan ötesidirler.Biz üç boyutluysak onlar boyutlar ötesidirler.Tamamen beyaz saf bir ışıktan yaratılmıştırlar.

  3. Şimdi asıl mesele şudur meleklerde bizim gibi yaşayan varlıklardır ve onlarda yaşamlarında Allah’ı görecekler diye bir şey söz konusu değildir.Allah’ı görmek diye bir şey yooktur.Meleklerde sadece elçiler vasıtasıyla direktif alır ve uygularlar.Şeytanda dahil bütün meleklere Vahiy meleği yoluyla bir vahiy gelir ve yaşadıkları evrende,cennette yeni bir varlık yaratılacaktır.Bedeni topraktan yapılmış zayıf bir varlık yaratılacaktır.Sonrada bu varlık cennetin asıl sahibi olacaktır.Melekler bu canlıyı tanıyıp biat edeceklerdir.(Secdeden kasıt budur)Bütün evren bu varlığa hizmet edecektir.Akıllı ancak sonuç olarak,topraktandır.Melek ve şeytana göre çok zayıftır.İnsanın bir kağıda cin ali yapması ve o cin aliye ruh verilmesi ve insanların ona hizmet etmesi gibi düşünün.Bizede cin aliye secde edin dendiğinde çoğumuz şiddetle reddederiz.Bir silgiyle silebiliriz mesela…Meleklerde biz nasıl soruyorsak kendi kendilerine, nasıl olur böyle; dünyaya zarar verecek kan dökecek bir canlı neden diye soruyor ve kendileri zaten kulluk ediyorlar neden Allah böyle bir şey yapar diye kendi kendilerine soruyorlar.Aynı bizim gibiler Allah’la direkt konuşma sözkonusu değildir.Allah’ta vahyle herşeyin doğrusunu ben bilirim diyor zaten ve melekler koşulsuz itaat ediyor.Ancak şeytan(Mesela dünyadan asi bir insan olsun) bunu kabul etmiyor.(Dünyadan bir şahıs nasıl ateist oluyorsa)Melek ve şeytanların bu kadar özgür bir iradeleri vardır.Şeytan ve cinler dumansız ateştendir meleklerden farklıdırlar.Melekler saf.temiz bir nurdan,akıllı,sorgulayan ancak tertemiz ve itaatkar bir kavimdir.Şeytan ve cinler insana birazdaha yakın,egolu,saf olmayan,zarar verebilen ama iyileride olan bir kavimdirler.Onlarında insanlar gibi zayıf ve kötü yanları vardır.Bizim gibi ateist olanı,inançsız olanı,kötü olanları vardır.İşte Allah’a karşı gelen ve insanı kabul etmeyen şeytanda aslında bizden farkı olmayan bir ateist gibidir.Ama direkt Allah’a yüzyüze konuşan bir varlık değildir.Hiç bir varlık Allah’ı direkt görüp onunla konuşamaz.Yani evrende biz nasıl yaşıyorsak, melekler ve şeytanlarda bizim gibi yaşıyorlar ama çok farklı yapılarımız vardır.Evrende yalnız değiliz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir