Melekler neden yaratıldı?

Allah, herhangi bir yardıma ihtiyacı olmadığı halde, melekleri niye yarattı? Kendisi bir ol demekle yaratabileceği şeyleri, niye meleklere yaptırıyor?

Evet, Allahü teâlânın hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadığı gibi, her şeyi yoktan bir ol demekle yaratabilir. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Allah bir şeyi yaratmak isteyince, ol der, o da hemen oluverir.) [Bekara 117]

Ancak, âdet-i ilahi şöyledir ki, Allahü teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratır. Mesela Cebrail aleyhisselamı Peygamberlere vahiy göndermekle, Azrail aleyhisselamı insanların ruhunu almakla görevlendirmiştir. Dilerse, Cebrail aleyhisselam olmadan da, Peygamberlerine vahiy gönderebilirdi, nitekim onların mübarek kalbine ilham ederek gönderdiği de, vaki olmuştur. Azrail aleyhisselam olmadan da, canımızı alabilir. Bulutsuz da, yağmur yağdırır. Çocuğun olması için, ana babayı sebep yaratmıştır. Her ne kadar, âdeti sebeplerle yaratmaksa da, dilerse sebepsiz de yaratır. Nitekim Hazret-i İsa’yı babasız, Hazret-i Âdem’i de, hem anasız, hem de babasız yaratmıştır.

Hastaya verilen ilaca etki kuvvetini de, Allahü teâlâ yaratır. İlaçsız da şifa verirdi. Ancak ilaç kullanılması âdetidir. Nitekim Musa aleyhisselam hastalanmıştı. Bu hastalığa iyi gelen ilacı söylediler. (İlaç istemem, Allahü teâlâ şifasını verir) dedi. Hastalık uzadı ve ağırlaştı. Tekrar, (Bu hastalığın ilacı meşhurdur ve tecrübe edilmiştir, az zamanda iyi olursunuz) dediler. (Hayır, ilaç istemem) dedi ve hastalık arttı. O zaman vahiy gelip, (İlaç kullanmazsan, şifa ihsan etmem) buyurulunca, ilacı alıp iyi oldu; ama sebebini merak etti. Bunun üzerine vahiy gelip, Allahü teâlâ, (Sen tevekkül etmek için, benim âdetimi, hikmetimi değiştirmek istiyorsun. İlaçlara, faydalı tesirleri kim verdi? Elbette ben yaratıyorum) buyurdu.

Allahü teâlâ, ekmeği doyurmaya sebep yaptığı gibi, ilaçları da, hastalıkları gidermeye sebep yapmıştır. Bütün sebepleri yaratan, bunlara tesir kuvveti veren, Allahü teâlâdır.

Musa aleyhisselam, şöyle bir sual sordu:
— Ya Rabbi, hastalığı yapan kimdir, hastalığı iyi eden kimdir?
Cenab-ı Hak buyurdu ki:
— Her ikisini de yapan benim.
— O halde, doktora ne lüzum var?
— Doktorlar, şifa için yarattığım sebepleri bilir ve kullarıma verir. Ben de onlara, bu yoldan rızk ve sevab veririm. (Kimya-i saadet)

Şu halde, melekler niye yaratıldı demek, Allah ilaçlara niye faydalı tesir kuvveti verdi demeye benziyor. Onun için atalarımız, (Hikmetinden sual olunmaz) demişlerdir.

Dinimizislam.com

“Melekler neden yaratıldı?” üzerine 4 yorum

  1. Allah’ın bir surreti,sesinin benzeri,biçimi,dengi yoktur.Allah hiç bir kuluyla konuşmaz,muhabbet etmez ve direkt muhatab olmaz.Evren sonsuzdur ve bu sonsuzlukta bir çok şey vardır ve evrendeki bu her şey Allah’ın ta kendisidir,sonsuzluk Allah’ın ta kendisidir.Böyle büyük bir varlığın yarattıklarının bazı şeyleri anlaması için anlama kapasiteleri ölçüsünde yaratması gereklidir.Allah evrende hiç bir şeyle uğraşmaz zaten ceryan eden her şey Allah’ın ta kendisidir.Sadece yarattıklarının anlaması için insana biraz daha yakın olan melekleri görevlendirmiştir.Bu oluşumları yaratan Allah’tır ancak vesile olarak melekleri görevlendirmiştir.Bir bebek annede oluşur ve anne bu bebeğin oluşumuna vesiledir ancak bebeği yaratan Allah’tır ve ikiside Allah’ın birer parçasıdır zaten bunu algılamamız için sebeplenmemiz için sahiplenmemiz için(Anne çocuk ilişkisi)bütün bunlar gereklidir.Meleklerde burda anneyle aynı görevdedir.Bir anne Allah’la ne kadar ilişkiliyse meleklerde o ölçüde ilişkilidirler.Melekler evrende ilah gibidirler,evreni şekillendirmek,insanın yaratılışında insana şekil vermek,tabiatı ve tüm evrenin yaratılışına şekil vermek vb birçok şey…

  2. Melekler bizim düşündüğümüz yaratılıştan tutun, kainatı düzenlemeye kadar görevlilerdir.Tıpkı insanın dünyada evler yapması,tabiata müdahaleler yapması gibi.Melekler tabiki insandan daha donanımlı,akıllı ve üstün yaratıklardır.İnsanın bulunduğu evreni ve her şeyi düzenleyen varlıklar olduğunu bir düşünün.İnsan ne ki bu varlığın yanında…melekler tıpkı akıllı ve dürüst bir mimarın yaptığı bir şaheser gibi eserini yapar korur.Evreni bir mimar gibi şekillendirip düzenleyen,peygamberlere vahiy veren,bizi şekillendiren ve dünyayı bizim için şekillendiren meleklerdir.Melekler bütün bunlardan dolayı Allah’ın vekili gibidirler eli kolu ayağı gibidirler.Yalnız onlarda Allah ile muhatap olamazlar bu hiç bir kulun haddi değildir ve göreceği bir surrette yoktur.Bazı şeyler yarattıklarına yaratılışta işlenmiştir meleklerede böyle yapılmıştır.Peygamberlerede doğuştan genlerine verilmiştir bazı güçler…Bütün bunlardan dolayıdırki melekler kutsaldır ve meleklere iman Allah’a imandır.Çünki bizim anlama kapasitemize göre yaratıcı burda yaratma özelliğini meleklere vermiştir,her şeyi yaratan meleklerdir ancaaak…Asıl yaratıcı Allah’tır melekler sadece bir ressam gibi resimi yaparlar ancak renkleri,fırçayı,boyayı veren Allah’tır melekler sadece bunları kullanarak olması gereken,yaratılması gerekeni Alla^’ın istediği şeyi birleştirip bir araya getirirler.Tek yaratıcı sadece Allah’tır ve yaratılanlar sadece anlamamız için bir ressama ihtiyaç duyarlar…Terihteki yunan mitolojisi bile düşünüldüğü gibi uydurma değildir sadece değişmiş ve saptırılmıştır.

  3. Meleklerin her biri mantıklı düşündüğümüzde birer ilah gibidirler.Biz bir yudum su olmadan çaresiz ve ölümle burun buruna kalan aciz yaratıklarız ancak melekler bütün bunları meydana getiren ve düzenleyen varlıklardır bunu bir düşünün.Allah’tan bir yudum su istediğinizde Allah melekler yoluyla bize bir okyanus su bile verebilir.Bir er tuğgeneralle muhatap olamaz,onun muhatabı çavuştur.Onun gözünde var yok her şey çavuştur.Bizimde muhatabımız meleklerdir,adeta bizim için süperdirler ve yunan mit.deki ilahlarda aslında meleklerdir.İnsanlar bu melekleri ilahlaştırmışlardır.Ölüm meleği,savaş meleği,fırtına meleği hepsinin bizim kitaptada karşılığı vardır zaten.Aslında hepsi tanrı gibidir,ilah gibidir ama tek yaratıcı,onlarıda herşeyide yaratan ALLAH’tır…Onlar Allah’ın sadece kulu kölesidir.İnsanlar her şeyde olduğu gibi melekleride Yunan mit.de çarpıtmışlardır ve bugünkü şeklini almıştır.

  4. Bir herkül olayı ve bir isa peygamber olayı birbirine çok yakındır.Herkülde o zaman bir peygamberdi belkide…Allah melek Cebraili bir insan görünümünde Meryem’e gönderdi.Meryem bakire ve eline insan eli değmemiş bir insan ondan korkuyor ve dokunmamasını istiyor ama o Allah’ın bunu istediğini söylüyor,zaten bi şekilde hz.meryemin bu olacakları bi yerlerden(Rüyada) görmüş olmasıda var.İş olup bitiyor ve kutsal,mucizelerle dolu bir insan doğuyor.Burda bile Allah olayları melekler vasıtasıyla yapıyor.Her şeyi inşa eden adeta melekler.Allah’ın hiç bir şekilde muhatabı yoktur,kimseyle karşılıklı olmaz,konuşmaz çünkü konuşacağınız bir denk bir suret yoktur.Melekler işte Allah’ın bizim gözümüzde vekilleridir yaratılma sebebleride ahirettede dahil muhatabımızın olabilmesidir.Dünya ve cennetin halifesi insandır,meleklerse evrenin ve insanın hizmetkarı,Allah’ın vekilidir.Allah hizmetkar olamaz bu görev meleklerindir.Meleklere iman Allah’a imandır.Ama Allah’a tapınmak meleklere tapınmak değildir.(Yunan mit.gibi)Herşeyin yaratıcısı sonsuz güç Allah’tır ve her şey onun yratmasıyla vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir