OL DEDİ; OLDU VE BİTTİ.

****” Dirilten ve öldüren O’dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca: “Ol” der, o da hemen oluverir. (Mü’min Suresi, 68)

Mevlânâ Celâleddin bu olayı Mesnevî’sinde şöyle dile getirir:
>*<
“Ol!” desin: Bin kuşku, bin gerçek olur;
Bin hayâl: “Ol!” derse bin hikmet olur.

“Ol!” desin: Bin kuşku, bin gerçek olur;
“Ol!” desin: Nefretten aşk eyler zuhur.
(Mesnevî, 553 ve 554. beyitler)

Asıl varlık Allah’tır. O’ndan gayrı olan her şey, birer hayâlden başka bir şey değildir. Allah’tan başka bütün varlıklar, Allah’ın gölgesidir. “Kün” (Ol) dedikten sonra bütün varlıklar yaratılmış oldu. Yalnız bu varlıklardan insana, ilâhî ruh üflendi ve varlığı, iyiyi, güzeli görebilecek, sezebilecek üstün canlı yaratılmış oldu.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir