Planck Mesafesi ve 19 Rakamının Evrenin Yaşamındaki Önemi Nedir ?

Fizik, kuantum fiziği ve tıp konusundaki araştırmalara biraz merak saldığınızda farkedersiniz ki karşınıza hep 19 rakamı çıkar.. fizikte kullanılan rakamların matematiksel büyüklükleri sebebi ile genellikle 10 üzeri 19 (yani:1019) gibi üssü değerlerle ifade edilir.

19 Sayısı evrende her şey için çok önemlidir, çünkü anlaşılıyor ki bulunan denge 19 rakamıyla sağlanıyor. Şimdi biraz daha ayrıntılı incelersek;

Evrenin tamamı moleküllerden oluşur. Molekülün en küçük birimi atom sayılır. çekirdeğindeki pozitif yüklü Proton ve yüksüz Nötron temel maddelerdir. Negatif yüklü Elektron ise çekirdeğin çevresinde döner…

1 >>> PROTONUN YÜKÜNDEKİ İLGİNÇ ÖLÇÜ: Evrendeki bütün protonlar 1,6 x 1019 (10 üzeri 19) değerinde pozitif yüke sahiptirler. Protonun kütlesi elektronunkinden 1836 kez daha fazladır. Ama buna karşın, bilinmeyen bir nedenden ötürü elektronun yükü protonunkiyle aynıdır: 1,6 x 1019 (10 üzeri 19).

2 >>> ATOM ALTI PARÇACIKLAR VE MESAFELER: Proton ve nötronlara çok daha yakından bakalım; bakışımızı 10 üzeri (-19) (1/1019) arasındaki atom altı yapılara yoğunlaştıralım, ne göreceğiz? İnanılmaz küçük bir alan olan PLANCK MESAFESİNİ bulmuş olacağız! Yani en önemli doğa sabitlerinden birini. Bu o kadar küçük bir âlemdir ki adeta bir evin büyüklüğünün bir atoma kıyaslanması gibidir. Bu kadar küçük bir alanda kütleler (ya da enerjiler), Planck mesafesi olan 10 üzeri (-33) cm boyutlarına indirildiği takdirde, yaklaşık 10 üzeri (-19) proton kütlesi olan 22 mikrogramlık Planck Kütlesine eşdeğer olurlar.

3 >>> İLK YARATILIŞTAKİ TOPLAM ENERJİ: Üstelik Planck mesafesinde kütleler evrenin ilk somut yaratılmasıyla başlayan 10 üzeri (19) gev.’lik enerjiye sahiptir.

Şimdi Kuran-ı Kerim’deki Müddessir Suresine bakalım:
“Müddessir” Arapça’da: “Örtüsüne bürünen, gizlenen, saklanan, sır olan şey” demektir..

Surenin 30.ayeti şöyledir: “Onun üzerinde on dokuz vardır.” (koruyucu melek’ten bahseder)

Sure devamında 32- Hayır Ay’a and olsun 33- Dönüp gittiği zaman geceye 34- Ve ağardığı zaman sabaha 35- Bu gerçekten büyüklerden biridir. 36- İnsanlar için bir uyarıcıdır. 37- İlerlemek ya da geride kalmak isteyenleriniz için. [Müddessir suresi, 32–37.ayetleri]

Ayetlerden anlaşılan gerçekten büyük ve önemli bir değer bulmamız gerekmektedir. Bu uyarıcı değerin yerine işaret edebiliyor olabilir mi bu sure ? Bu öyle bir rakamsal değer olmalı ki gerçekten büyük ve önemli olsun, mesela dünya ile ay mesafesi olsa önemli midir? Cevap evet olacaktır, dünyanın çevresi veya aklımıza gelebilecek her sayı önemli bir sayı olabilir. Benim için yaşım, sizin için denizlerdeki su miktarı önemli bir sayı kabul edilebilir. Fakat bu sayılar ve değerler evrenin büyüklük ölçüsü için çok önemli sayılar olmaz. Ay için güneş için yani evren içinde önemli bir değer bulmamız lazım.

Kuantum fiziğinin bugün bulduğu 19, evrende canlı cansız tüm doğa olaylarını açıklamada kullanılan bir değerdir yani adeta evrenin ‘üzerinde 19’ vardır.

Planck boyutları denen bu mesafeye ve zaman dilimine inmenin, aslında bize zamanın ve evrenin başlangıcı olan duruma döngümüzü gösterir. Uzay ve zamanın kendisi bile anlamsızlaşır.
Doğa hakkında şu anda bildiğimizi sandığımız her şey Planck ölçeğinde geçersiz olacaktır. Planck mesafesinden öteye gitmeyi denesek hiçbir şey çalışmaz… Planck –altı dünya nedir? Korkarız ki daha ileri gitmek imkânsız der fizikçiler. Stephen Hawking, bu bölgeyi “köpük” olarak tarif eder. Kütleler ya da enerjiler 10 üzeri (-19) proton kütlesini geçtiklerinde işte orada ‘büyük çöl’ vardır.

Kuantum fizikçisi Gerard Hooft bu alemi şöyle tarif yapıyor; “Bu bölgede doğa sabitleri çok hassas bir şekilde ayarlanmıştır. Sanki birileri bir masanın üzerine bir kurşunkalemi ucunun üzerine öyle yerleştiriyor ki, kalem ancak 19 dakika sonra devriliyor. ‘Bunun nasıl başarıldığını anlamış değilim!’ demektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir