RESİMDE ÖNCE GÖRDÜĞÜNÜZ HANGİSİ? BEYİN NASIL ÇALIŞIR?


BU RESİMDE İLK ÖNCE GÖRDÜĞÜNÜZ HARF Mİ, RAKAM MI ?

Çok büyük ihtimal çoğunuz önce ABC’yi sonra da 12, 13, 14’ü okudunuz… Beyin rakamları ve harfleri işte böyle ilişkilendiriyor…

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren beyinle ilgili bilgiler hızla artmaya başladı. Özellikle son yıllardaki çalışmalar neticesinde, beynin çok karmaşık ve sanıldığından çok daha yetenekli olduğu anlaşıldı.

Önceleri, zekanın beynin büyüklük ya da küçüklüğüyle orantılı olduğu sanılıyordu. Fakat, bunun da doğru olmadığı, beyin hücrelerinin diğer hücrelerle gerçekleştirdiği temas, yani sinyal gönderme sıklığı ve sayısıyla ilişkili olduğu anlaşıldı.

Çarpıcı bir benzetmeyle, insanı bir bilgisayara benzetirsek, beş duyumuz klavyeyi, bilinçaltımız ise hard diski temsil etmektedir. İşte insanın davranışları bu klavye ve hard diskten gelen bilgilerin yorumlanmasıyla oluşur. Tabi, buyrun size bir bilmece daha; “YORUMLAYAN KİM?”…

Bir yandan beyindeki ve beş duyuyu oluşturmaya yardımcı organlardan gelen bilgileri kimin yorumladığını düşüne duralım; öte yandan beynimizin nasıl çalıştığına, daha iyi verim alabilmemiz yani başarı olabilmemiz için neler yapmamız gerektiğine bakalım.

Bugün artık hepimizin bildiği gibi beyin iki lobtan oluşur:
>> SAĞ BEYİN: Vücudun sol yanını kontrol eder.
>> SOL BEYİN: Vücudun sağ yanını kontrol eder.

>> SOL LOB: Sözcükler, Mantık, Sayılar, Ardışıklık, Matematik, Analiz, Listeleme, Konuşma, Yazma
>> SAĞ LOB: Ritim, Müzik, Bütünü görme, Hayal gücü, Hayal kurma, Sentez, Renkler ve şekiller, Üç boyutlu düşünme, Görüntüler

Biraz daha açarsak…

I – MANTIKSAL SOL BEYİN:
* Kelimelerle, sayılarla düşünür. Yani, sol beynin anahtarı – kelimeler ve sayılardır.
* Yazma işini kelimelerle yapar.
* Zor ve karmaşık işlerde verileri adım adım uygulayarak ve zorlukla ilerleyebilir.
* Herşeyi bir anda algılayamaz.
* Ayrıntılarla ilgilenir. Örneğin, gül bahçesindeki tek bir güle odaklanır.

II – DUYGUSAL SAĞ BEYİN:
* Görüntülerle düşünür. Anahtarı – görüntülerdir.
* Dili en hoş ve çarpıcı şekilde, duygusal ayrıntı ve sembollerle kullanabilir.
* Zor ve karmaşık bağlantıları kavrayıp çözebilir.
* Birçok farklı şeyi bir anda algılayabilir.
* Adım adım ilerler. Aynı anda çok şey düşünür.

____BÜTÜNÜ GÖRMEK____
Sağ beynin en önemli fonksiyonu bütünü görmektir. Bütünü görmenin safhalarını tek tek incelediğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkar:

* Bütünü görerek iyi bir izlenim edinin.
* Bütünü zihne kolay giren parçalara bölün.
* Her parçanın bir bütün oluşturmasına dikkat edin.
* Tek tek parçaları birbirleriyle ilişkiler kurarak birleştirin.

(!) BAŞARI BEYNİN HER İKİ YARISINI KULLANMAKTIR (!)

Bir bütün olan beynin yarısını yoğun olarak kullanıp diğer yarısını ihmal eden insanların muhakkak ki performanslarında yetersizlikler, kusurlar görülür. Fakat, diğer yarının da geliştirilmesi, son derece ilginç, harika sonuçları beraberinde getirir. İki lobun birlikte çalışmasıyla 1+1=2 şeklinde aritmetik bir artış olmaz; verim kat be kat artar; mesela 1+1=6 veya yapabilirseniz belki de 10 gibi…

Bir örnek verecek olursak; futbol dünyasında sağ ayağını ya da sol ayağını çok iyi kullanan futbolcular var. Ama örneğin, her iki ayağını da son derece iyi kullanan bir oyuncunun futbol dünyasındaki yeri çok farklı, değil mi?

Şu bilgi hepimiz için çok önemli: çocuklar, doğdukları günden gelişimlerini sürdürdükleri güne kadar beynin iki yarısını beraber kullanırlar. Yani hepimizin yaratılış programında aslında beynin tamamını kullanmak var. Ancak eğer çocuklara hayal gücü ve hafıza gibi sağ beyin fonksiyonlarıyla ilgili eğitimden çok, mantık ve ezbere dayanan eğitim verilirse, sonucunda bu yetenekleri büyük ölçüde azalır, çoğunlukla sol beynini kullanan insanlar olarak çıkar topluma karışırlar.

(!) SAĞ BEYİN ÇOK ÖNEMLİDİR (!)

Dünyanın birçok ülkesinde hala geçerli olan Klasik eğitim sisteminde daha çok sol lob ağırlıklı akademik bilgilere prim verilmekte, sağ lobun faaliyetleri ise maalesef ihmal edilmektedir.

Beynin, farklı fonksiyonlara sahip iki lobu olduğu keşfedilen günümüzde, eğitim sistemi hala sadece beynin mantık, matematik, analiz, konuşma, yazma, listeleme gibi fonksiyonları olan sol lobunu kullanmaya devam etmektedir. Oysa, gelişen bilimin ışığında, mantık ağırlıklı sol lobla beraber, hayal gücü, renk, şekil, ritim, bütünü görme gibi fonksiyonları olan sezgisel, üretken sağ lob da kullanılsa, insanların üretkenlik potansiyellerinin kat kat artacağı aşikardır.

Zaten, tarihte büyük sıçramalar yapan insanlara bakıldığındada, bilerek ya da bilmeyerek, beynin her iki lobunu da birlikte kullanan insanlar olduğu görülür.

MANTIĞIN ADETA TEK BAŞINA GİTTİĞİ YERLE, SEZGİ, HAYAL VE RENKLERLE EL ELE GİTTİĞİ YER BİR OLUR MU?

Sağ lobun da devreye sokulması, insana aynı zamanda duyusal keskinlik kazandırmakta, hedefini sürekli ve herşeyiyle canlı tutan o insana müthiş bir motivasyon kazandırmaktadır.

Bilgisayarların bile matematik ve mantık işlemlerini yapabildiği günümüzde, bunlardan daha önemli bir özellik çıkıyor karşımıza: Üretken düşünce, üretken zeka.

• Hayal gücü, yeni fikirler oluşturma, orijinalite gibi değerler, insan zihninin üretkenliğini ortaya koyar. Bilgi dünyasına uçtuğumuz günümüzde asıl fark, işte bu noktadadır. Yani, geleceğin başarılı insanları, üretken zekaya, hayal gücüne, esnekliğe ve güçlü vizyona, duygusal zekaya, müthiş duygusal güce sahip insanlar olacaktır.

Eğitim sistemi ise, bu hedefe ulaştırmak bir yana, insanları yalnızca sol lobun fonksiyonları içine adeta hapsetmektedir.

Okul öncesi çocuklar daha çok renkler ve görüntülerle düşünmek gibi, dış etkilere daha açık ve çok farklı hayallere, fantezilere sahiptir. Fakat, okulda bu özellikler bastırılınca, sol beyin, sağ beynin de bazı fonksiyonlarını yüklenmek zorunda kalıyor ve aşırı derecede zorlanıyor. Bu arada, zayıf kalan sağ beyin hırçınlaşınca, çocuklarda birtakım ruhsal dengesizlikler de görülebiliyor.

Aynı zamanda, bu tek yönlü, yani yanlış ve aşırı bilgi yüklenmesi sonucunda beyinler köreliyor, çocuklarda üretkenlik, merak ve öğrenme istekleri yok oluyor. Bu çocuklar büyüdüklerinde, özellikle sağ beynin gerekli olduğu durumlarda hemen her zaman başarısız oluyorlar.

Oysa beynin her iki tarafını ve özellikle sağ beyni iyi çalıştıranların inanılmaz önemli şeyleri başardıkları görülmüştür:

Melik Safi Duyar, hafıza konusunda, ülkemizden yetişen bir dünya şampiyonudur. Kendisi sadece bir dünya şampiyonu olmakla kalmamış, bu sistemin ülkemizde yayılmasına önderlik etmiştir.

Ayrıca, Tony Buzan’ın “Dehanın El Kitabı” adlı eserinde kısaca belirttiği gibi, büyük bir hadis alimi olan İmam Buhari 300.000 hadisi, haber zinciri ile beraber ezberlemiştir ki, bu yaklaşık 21 milyon kelime eder.

Bir arkadaşı, Buhari’yi şöyle anlatıyor: “Buhari, işittiklerini, küçük yaşına rağmen yazmıyor, ezberliyordu. Basra’da bizimle beraber hadis alimlerini dolaşırdı; biz yazardık, fakat o yazmazdı. Biz de ona, yazmamasının sebebini sorar dururduk. Aradan onaltı gün geçmişti ki bize, ‘Artık bana sataşmakta çok oldunuz. Yazdıklarınızı getirip gösterin bakalım.’ dedi. Getirdik. Hepsini ezberden okuyuverdi.”

Buhari’nin bir hadisi ezberlemesi için, bir defa işitmesi veya okuması yetiyordu.

>>> UZMANLAR BEYNİ KUVVETLENDİRMEK İÇİN ŞUNU ÖNERMEKTEDİR:

*ÇOK HAYAL KUR*

1. Çarpıcı hayaller kurun.
2. Oluşturduğunuz hayalleri hareketlendirin.
3. Kesinlikle, aklınıza ilk gelen hayali kurun.
4. Hayal ettiğiniz görüntüyü gözünüzün önüne getirin.
5. Abartın. Yani, sayıları artırın, boyları büyütün, ya da küçültün.
6. Yerine koyma ilkesini uygulayın.
7. Arada ilişki kurun; böylece çağrışım yoluyla hatırlamanız mümkün olur.
8. Lütfen, daima olumlu düşünün.
9. Kayıt kanalı çok olsun.
10. Unsurları, bilgileri, şekilleri belli bir sıraya koyun.
11. Renklendirin.

—–
De ki (ey Peygamber:) “Ben size ‘Allahın hazineleri bendedir! demiyorum; ne insan idrakini aşan şeyleri bildiğimi söylüyorum ve ne de size ‘Ben bir meleğim! diyorum: Ben sadece bana vahyedileni yerine getiriyorum”. De ki: “Hiç gören ile görmeyen bir olur mu? Siz düşünmez misiniz?” [En’am Suresi, 50 ayet]

“RESİMDE ÖNCE GÖRDÜĞÜNÜZ HANGİSİ? BEYİN NASIL ÇALIŞIR?” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir