Etiket arşivi: –

Seçkin maniler – 204


Edepsizlik çok yaygın,
Büyüğe olsun saygın!
Nemelazımcı olma!
İşinde
olsun kaygın.
* * *
Kimi gözetler radar,
Bak şu iki kafadar,
Ne
konuşur acaba,
Gece sabaha kadar?
* * *
Neden surat asıyor?
Küsmüş
gibi susuyor,
Konuşmaya başlarsa,
Öfkesini kusuyor.
* * *
Gönülsüzü
zorlama!
Günahı pazarlama!
Herkesin nefsi vardır,
Kimseyi
azarlama!
* * *
Çok uzak durma öyle!
Birazcık yaklaş şöyle!
Ağır ol
molla densin!
Her an yumuşak söyle!
* * *
Küsersen donar
kanım,
Zehir olur her ânım,
Gülümsediğin zaman,
Aydınlanır
cihanım.
* * *
Yoluna bakıyorum,
Maniler yakıyorum,
Gönderdiğin
gülleri,
Yakama takıyorum.
* * *
Mutlu günler göresin!
Umduğuna
eresin!
Huyun suyun çok uygun,
Tam da bize göresin.
* * *
Lafı öyle
evirme!
Doğrudan yüz çevirme!
Hoca, düşün de söyle!
Öyle çamlar
devirme!

Seçkin maniler – 203


Hâlimize gülmesin!
Yasakları delmesin!
Söylemek uygun olmaz,
Sırrımızı bilmesin!
* * *
Kirpikleri ok gibi,
Biraz gönlü yok gibi,
Soframıza gelmiyor,
Sanki karnı tok gibi.
* * *
Şu soğuk kıştan söyle!
Kirpikten kaştan söyle!
Niyetin her ne ise,
Onu en baştan söyle!
* * *
Şu komşunun arsızı,
Gönlüme koydu sızı,
Kalbimi nasıl çaldı,
Hırsızların hırsızı!
* * *
Kime caka satarsın?
Neden hava atarsın?
Bastığın yerlere bak!
Çamurlara batarsın.
* * *
Saçma mani yazarsın,
Yazar sonra bozarsın,
Hatanı söyleyince,
Niye öyle kızarsın?
* * *
Tufan gibi esersin,
Bıçak gibi kesersin,
Hoca’ya hemen kızar,
Çocuk gibi küsersin.

Seçkin maniler – 202


Kırmızıdır şeftali,
Tatlandırır hayâli,
Gösterip de vermezsen,
Olmaz mı hiç vebâli?
* * *
Biri yer biri bakar,
Ağzımın suyu akar,
Kimseye koklatmazsan,
Kıyamet ondan kopar.
* * *
Kaşını öyle çatma!
Kuruyu yaşa katma!
Olduğun gibi görün!
Kimseye hava atma!
* * *
Güç kuvvet verir iman.
Neşelidir müslüman.
Asık suratı bırak!
Tebessüm et her zaman!
* * *
Kılıcı kuşanmalı!
Gururu okşanmalı!
Yalnız öğrenmek yetmez,
Dinimiz yaşanmalı!
* * *
Üzme hiç efendini!
Dinlemezler fendini,
Hoca, hesaptan önce,
Sorguya çek kendini!
* * *
Kimi maniyi yerdi,
Bak kabak tadı verdi,
Tenkitler artık biter,
Maniler sona erdi.
* * *
Üzülür elbet üzen?
Bir evde varsa dü-zen,
Hoca, her şey bozulur,
O evde kalmaz düzen.

Dü-zen= Farsça iki kadın demektir.

Seçkin maniler – 201


Ne sanırsın kendini?
Herkes bilir fendini,
Seninle işim yoktur,
Tez gönder efendini!
* * *
Kaç kere dedim sana,
Numara yapma bana,
Bir dua edersen eğer,
Bedel olur cihana.
* * *
Yavaş ol, densin molla!
Durumdan haber yolla!
Uyanık ol her zaman,
Gelen fırsatı kolla!
* * *
İyi şeyleri izle!
Kötü şeyleri gizle!
Takdir etmeyi öğren,
Açıkla hem de sözle!
* * *
Balla dolsun çanaklar,
Neşelensin konaklar,
Tokat yemekten kaçın!
Kızarmasın yanaklar.
* * *
Durmadan suyu anar,
Ciğeri durmaz yanar,
Ab-ı hayat verirsen,
Belki o zaman kanar.
* * *
Bu nasıl öyle caka?
Ciddi ol, yapma şaka!
Hoca, haber bekliyor,
Yoluna baka baka!

Seçkin maniler – 200


Kadere surat asma!
Çürük tahtaya basma!
O seni bıraksa da,
Sakın kendini asma!
* * *
İçin için ağlama!
Irmak gibi çağlama!
Bekâr değil evliyim,
Bana gönül bağlama!
* * *
Üzücüdür sözlerim,
Kan ağlıyor gözlerim,
Ümidim olmasa da,
Yolunu hep gözlerim
* * *
Nedir bu apar topar?
Kimi havada kapar?
Ağzını öyle açma!
Serçeler yuva yapar.
* * *
Gün geçtikçe azanlar,
Kuyumuzu kazanlar,
Bir gün belayı bulur,
Aramızı bozanlar.
* * *
Altın iken pul oldun,
Bekâr iken dul oldun,
Beni hiç beğenmezken,
Yine bana kul oldun.
* * *
Hoca, bak şu surata!
Çok üzülmüş kerata,
Sıkıntı patlatacak,
İçine ata ata.

Seçkin maniler – 199


Aptal yerine koyar,
Tutup paranı soyar,
İyilik gören nankör,
Bir gün gözünü oyar!
* * *
Annesiz kuzu meler,
Sesi dağları deler,
Üzülme garip gönül!
Ağlayan bir gün güler.
* * *
Seherde uyanan yar,
Mevla’ya dayanan var,
Salihlerin içinde,
Hak aşkıyla yanan yar.
* * *
Kitap aldım elime,
İslam ne hoş kelime,
Ben dinimden vazgeçmem,
Edilsem lime lime.
* * *
Göz kudretten sürmeli,
Ona halı sermeli,
Sürmeliye bakanı,
Uzak yere sürmeli!
* * *
Ellerim yende kaldı,
Gözlerim sende kaldı,
Gönlünü açamazsın,
Anahtar bende kaldı.
* * *
Herkes baksın işine!
Taş değmesin dişine!
Hoca der, bu sohbette,
Mezhepsizin işi ne?

Seçkin maniler – 198


El yerine koymasın!
Malımızı soymasın!
Sevdiğini aldatan,
Gençliğine doymasın!
* * *
Kötü ise kaçılır,
İyiden nur saçılır,
Sohbete kavuşunca,
Gözün gönlün açılır.
* * *
Sular biraz durula,
Başköşeye kurula,
Kim namusa göz diker,
Tam gözünden vurula!
* * *
Yollar gittikçe uzar,
Nefsimiz durmaz azar,
Geçme bu mahalleden,
Annem görürse kızar.
* * *
Tuhaf şeyler seziyor,
Dünyasından beziyor,
Ne oldu bilen var mı?
Deli gibi geziyor.
* * *
Eli kürekli oğlan,
Koştun sürekli oğlan,
Beni bırakıp kaçtın,
Tavşan yürekli oğlan.
* * *
Her işim oldu olay,
Herkes ediyor alay,
Hoca, bilen söylesin!
Yok mu bu işe kolay?

Seçkin maniler – 197


Kalbimiz yanar oldu,
Gözümüz pınar oldu,
Yeter bunca rezalet,
El bizi kınar oldu.
* * *
Bilmem kimin casusu,
Her yere kurmuş pusu,
Gerçeğe ermez aklı,
Bâtıla erer usu.
* * *
Namert olan ters bakar,
Bakışı canlar yakar,
Bir iyilik ederse,
Durmaz başına kakar.
* * *
Âşığın niyeti ne?
Kullarla ülfeti ne?
Kavuşmaksa maksadı,
Katlanır külfetine.
* * *
Malın elden aşağı,
Fıkran belden aşağı,
Bak sırtın yağırlaşmış,
İster çelik kaşağı.
* * *
Kafadan atmayasın,
Süte su katmayasın,
Dünya yararı için
Ele laf atmayasın.
* * *
Cuma nimet günümüz,
Birlik, vahdet günümüz,
Hoca, gel uyan artık!
Bitsin gaflet günümüz.

Seçkin maniler – 196


İş işten geçmeden gel!
Bu sefer içmeden gel!
Sağı solu yıkmadan,
Yere kan saçmadan gel!
* * *
Vah benim emeklerim,
Kara sayfa eklerim,
Geçen haftaki yerde,
Seni yine beklerim.
* * *
Evin olsun havadar,
Gönlün de olmasın dar,
Haydi gel yaklaş bize!
Samimiyetin kadar.
* * *
Gelmene çıktı izin,
Haydi, çık biraz gezin!
Emareleri yok et!
Belli olmasın izin.
* * *
Bir lif gibi ördüğüm,
Çözülmesin kördüğüm!
Dünyalara bedeldir,
Benim sende gördüğüm.
* * *
Gülücük saçıyorum,
Sevinçten uçuyorum,
Kalbimde olanları,
Sırf sana açıyorum!
* * *
Hayallere dalmasın!
Üzüntüler olmasın!
Hoca der ki hemen gel!
Gözüm yaşla dolmasın!