RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Dört bin yıl önce beyin ameliyatı

Dört bin yıl önce beyin ameliyatı

Sual: İlk insanların vahşi olduğu doğru mudur?CEVAPHayır, doğru değildir. Hazret-i Âdem’e indirilen kitapta, iman ve...
Bin nasihatten, bir musibet evladır!

Bin nasihatten, bir musibet evladır!

Sessizliği, hâkimin “gereği düşünüldü” sözü bozmuştu. Bir anda gözler hâkime çevrildi. İki genç de hâkimin...
Üç nasihat, üç bin dirhem

Üç nasihat, üç bin dirhem

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Zamanın birinde, yeni evlenen gencin biri, ilim öğrenme hevesiyle köyden ayrılır....
Zeyd Bin Hârise

Zeyd Bin Hârise

İlk îman eden köle.Zeytin gözlü çocuk, korkuyordu… Çünkü Arabistan’ın meşhur Ukaz Panayırı, karmakarışıktı. Burası, esir...
Zeyd Bin Sâbit

Zeyd Bin Sâbit

En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî.Sevgili Peygamberimiz, Medîne’ye hicret ettikleri zaman, Müslümanlar, akın akın gelip bîat...
Zeyd Bin Desinne

Zeyd Bin Desinne

Darağacından Resulullaha selam gönderen sahabî.Uhud savaşında bazı yakınları ölen müşrikler, müslümanlardan bunların intikamını almak istediler....
Velîd Bin Velîd

Velîd Bin Velîd

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî.Velîd bin Velîd, meşhûr Hâlid bin Velîd’in kardeşiydi. Bedir gazâsında müşriklerin...
Üseyd Bin Hudayr

Üseyd Bin Hudayr

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından.Medîne’ye İslâmiyeti öğretmek için gelen Mus’ab bin Umeyr Medîne’de fevkalâde bir gayretle çok...
Üsâme Bin Zeyd

Üsâme Bin Zeyd

Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden.Peygamber efendimizin Hazret-i Mâriye’den doğan, oğlu Hazret-i İbrâhim, 629 senesinde birbuçuk yaşında...