RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Evliyalar Serisi

Evliyalar Serisi

Abdülkadir-i Geylani Abdullah-ı Tercüman Akşemseddin – 1 Akşemseddin – 2 Aziz Mahmud Hüdayi Bişr-i Hafi...
Üveys Medenî

Üveys Medenî Hayatı/Kimdir?

Tanınmış velîlerden. Bolu-Mudurnu’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1523 (H.930) senesinde Şam’da vefât etti. Kabri oradadır....
Üryânî Mehmed Dede

Üryânî Mehmed Dede Hayatı/Kimdir?

Rumeli velîlerinin büyüklerinden. İsmi Mehmed’dir. Rumeli’de Rusçuk yakınlarında Yergöğü kasabasında doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. Annesi...
Üstâd-ül-a’zam

Üstâd-ül-a’zam Hayatı/Kimdir?

Fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi,Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ali el-Hüseynî el-Hadramî, künyesi...
Ünsî Hasan Efendi

Ünsî Hasan Efendi Hayatı/Kimdir?

İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Hasan bin Recep bin Şehîd Muhammed, lakabı Ünsî’dir. 1645 (H.1055)...
Üftâdezâde Kutub İbrâhim Efendi

Üftâdezâde Kutub İbrâhim Efendi Hayatı/Kimdir?

Bursa’da yaşayan büyük velîlerden. 1606 (H.1015) senesinde doğdu. Büyük velî Üftâde hazretlerinin torunudur. Babası Mustafa...
Üç Kuzular

Üç Kuzular Hayatı/Kimdir?

Buhârâ’dan Bursa’ya gelen velî dervişlerden olup, isimleri; Şeyh Safiyyüddîn, Şeyh Muhammed ve Açıkbaş Şeyh Ali’dir....
Üftâde

Üftâde Hayatı/Kimdir?

Osmanlı pâdişâhlarından Kânûnî SultanSüleymân Hân zamânında, Bursa’da yaşayan büyük velîlerden. 1490 (H.895) senesinde Bursa’da doğdu....
Kayyûm-i Cihân Muhammed Seyfullah

Kayyûm-i Cihân Muhammed Seyfullah Hayatı/Kimdir?

Evliyânın meşhûrlarından. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. İsmi Muhammed, babasınınki Gulâm Muhammed Ma’sum’dur. 1743 (H.1156) senesinde...