Etiket arşivi: Hacda Maliki’yi taklit

Maliki’yi taklit ile ilgili çeşitli sualler?

Sual: Maliki’yi taklit eden bir kadının hayzı, her zaman 10 gün iken 13gün devam etse, on günden sonra, orucunu tutup namazını kılması gerekir mi?
CEVAP
10
 günden sonra 13 güne kadar hayz devam ederse, bu 3 gün namaz kılmaz, fakat oruç tutar; çünkü oruçta Maliki taklit edilmiyor. Daha sonra 10 günden sonraki kılamadığı 3 günlük namazını kaza eder. Hanefi ve Maliki’de hayz sebebiyle tutulamayan oruçlar kaza edilir.

Sual: İstihaza kanı Maliki’yi taklit eden kadının abdestini bozar mı?
CEVAP
Bozmaz.

Sual: Maliki’ye göre de istihazalı olan günlerde, Maliki’yi taklit etmeyen kadın, istihaza kanı için Maliki’yi taklit etse, istihaza kanı abdestini bozar mı?
CEVAP
İstihaza kanı Maliki’yi taklit edenin abdestini bozmaz. Başka abdesti bozan bir sebep olmazsa, sabah aldığı abdest ile yatsıyı kılabilir.

Sual:
 Maliki’yi taklit eden kız, hayz olmaya başlayınca, kan durmadan aksa, ne yapar?
CEVAP
Hanefi’de ilk 10 günü hayz, 20 günü istihaza kabul edilir. Maliki’yi taklit edince, 15 günü hayz, 15 günü istihaza kabul edilir. Şafii’de de böyledir.

Sual:
 Maliki’yi taklit ediyorum. Her ay hayzım 3 gün iken, bu ay 11 gün sürdü. Hayzım değişti mi? Bu günlerde namaz kılmam gerekir miydi?
CEVAP
Hayz değişmedi, yine 3 gündür. Ancak Maliki’yi taklit ettiğiniz için, daha önce 3 günden çok kan gelmemişse, Malikiye göre, hayzınız3+3=6 gün olur. Ancak kanın 10 günden önce kesilme ihtimali olduğu için 10 güne kadar namaz kılınmaz. 10 günden sonra, 3 günden sonrakiler kaza edilir.

15 gün hayz olsa
Sual:
 Temizlik günü 23, âdet günü 6 olan Maliki’yi taklit eden bir kadın, 15 güne kadar kan devam etse, namazlarını nasıl kılar?
CEVAP
Bir damla kan gelse de, Maliki’ye göre hayzlı olur. Maliki’de, âdetinden en çoğunun, üç gün fazlası hayz olacağı için, 6 gün hayzdan sonra, 9 güne kadar hayzlı sayılır. 10. günü gelince de, yine Hanefi’ye göre âdeti değişmiş olabileceğini düşünerek namaz kılmaz. 11. günü gelince bunun özür olduğu anlaşılır. Hemen 11. günden itibaren namaza başlar ve 6 günden sonraki kılmadığı namazlarını kaza eder. 15 güne kadar gelen kanlar özür sayılır.

Kanın kesildiğine kanaat getirirse, gusledip namazını kılar. En uygunu da, namaz vaktinin sonuna kadar bekleyip kan gelmezse gusledip namazını kılar. Yani bir damla kan gelince bir gün beklemez. Kesildiğinden itibaren namaz kılması gerekir.

Sual: Âdet günü 6 gün olan Maliki’yi taklit eden hanefi bir kadının hayzı, normal temizlikten sonra düzensiz olsa, 3 günden önce gelirse ne yapar, 3 günden sonra gelirse ne yapar, bir daha gelene kadar beklediği süre bir namaz vakti midir yoksa 24 saat midir?
CEVAP
Hanefi’de şöyledir: Kadın âdetinden en az 15 gün sonra, kan görmeye başlasa, namazı ve orucu bırakır. Eğer, 3 gün olmadan kesilse, namazın son vaktine [o namazı kılacak] kadar bekler, abdest alıp namazını kılar. Kan gelirse, namaz kılmaz. 3 güne kadar böyle devam eder, gusül gerekmez. Çünkü bunun âdet kanı olmama ihtimali vardır. Yalnız abdest kifâyet eder.

Maliki’de ise bir damla bile gelse hayz olduğu için, kan kesilene kadar namaz kılmaz. Kan kesildiğine kanaat getirince gusledip namazlarını kılar. Her namaz vaktinde bir damla geliyorsa, kan kesilince namaz vaktinin sonuna kadar bekler, sonra gusledip namazını kılar.

Sual: Maliki’yi taklit eden bir hanımın lohusalık döneminde hayz ve nifas durumu nasıldır, Hanefi mezhebine göre fark var mıdır?
CEVAP
Hanefi’de lohusalık kırk gün iken, Maliki’de 60 gündür. Kan geldiği günler 60 günü doldurana kadar namaz kılınmaz. Kırk günden sonra temiz olunduğu günler gusledilip namaz kılınır, kan gelirse kılınmaz. Onun için kan gelen günleri hesap etmeniz lazım. Temiz günleri değil, kan gelen günler 60 günü doldurması gerekir. Daha önce kesilirse zararı olmaz. Diyelim ki 20 günde kesildi. O zaman problem kalmaz. Kırk günü geçince hâlâ kan gelirse işte o zaman problem çıkıyor.

Maliki taklit edilince Maliki’ye göre hayz ve nifasın yani lohusalığın hükmünü bilmek gerekir. [Maliki’de hayz ve nifas maddesinde detaylı bilgi verildi.]

5 gün hayz 25 gün temiz
Sual:
 Maliki mezhebini taklit eden bir kadının âdeti her zaman 5 gün kan, 25 temiz olsa, bu ay, 5 günden sonra hiç durmayıp 15 güne kadar aksa, yeni âdeti ne olur?
CEVAP
Hanefi’ye göre, 10 günden sonra da kan gelince, âdeti yine 5 gün olur. Maliki’ye göreyse âdeti, 5+3 = 8 güne çıkar. 11. gün kan gelince, gusledip namaza başlar. 5. günden sonraki namazlarını kaza eder.

6 gün hayz 24 gün temiz
Sual:
 Maliki mezhebini taklit eden bir kadının âdeti, her zaman 6 gün kan, 24 gün temiz olsa, bu ay, 9 gün kan gelip kesilse, yeni âdeti ne olur?
CEVAP
Yeni âdeti 9 güne çıkar.

4 gün hayz 26 gün temiz
Sual:
 Maliki mezhebini taklit eden bir kadının âdeti, her zaman 4 gün kan, 26 gün temiz olsa, bu ay, 4 gün kan, 3 gün temiz, sonra 3 gün kan gelse, yeni âdeti ne olur?
CEVAP
Mâlikî’ye göre cevap verebilmek için, hayzının en çoğunun bilinmesi gerekir. Eğer en çoğu 4 gün ise, 3 gün fazlası 7 eder. 4 günden sonraki 3 gün hayız olur. Kan gelen 8., 9. ve 10. gün istihaza olur; ama Hanefî’den çıkılmadığı için, 10 günün tamamı Hanefî’de hayz olur, namaz kılamaz.

Hacda Maliki’yi taklit
Sual: 
Diş dolgusu sebebiyle Maliki mezhebini taklit eden kimsenin, hacca gidince, haccın farzlarını yaparken Maliki mezhebinin şartlarını da gözetmesi gerekir mi?
CEVAP
Hayır. Sadece gusül, abdest ve namazda Maliki mezhebinin şartlarını gözetmek gerekir.