Etiket arşivi: hacet

Hacet namazı


Sual: Hacet namazı nasıl kılınır?
CEVAP
Hacet namazı birkaç şekilde kılınır:
1- Eshab-ı kiramdan Osman bin Huneyf hazretleri anlatır: Gözleri görmeyen bir kimse, gözlerinin açılması için Resulullaha ricada bulundu. Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Abdest alıp iki rekat namaz kıl, sonra şöyle dua et!: “Allahümme inni eselüke ve eteveccehü ileyke binebiyyi Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem nebiyyirrahmeti.” Daha sonra gözlerinin açılması için “Ya Rabbi Resulünün hürmeti için gözlerimi aç!” diye dua et!) [Nesai]
O kişinin, namaz kılıp dua ettikten sonra, gözlerinin açıldığını gördük. (Tergib)

2-
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allah’tan veya insanlardan bir isteği bulunan kimse, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılsın! Sonra Allahü teâlâya hamd etsin, Resulüne salevat getirsin, sonra şu duayı okusun!

(La ilahe illallah-ül-halim-ül-kerim. Sübhanallahi Rabb-il-arş-il-azim. Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Eselüke mucibati rahmetike ve azaimi mağfiretike vel ganimete min külli birrin vesselamete min külli ismin la teda li zenben illa gafertehü vela hemmen illa ferrectehü vela haceten hiye leke rıdan illa kadayteha ya erhamerrahimin.)
[Halebi]
[Bu duayı İslam harfleriyle yazıp doğru olarak okumak gerekir.]

Hacet namazı iki, dört veya oniki rekat olarak kılınır. Birinci rekatta Fatihadan sonra üç kere Âyet-el kürsi okunur, diğer rekatlarda Fatiha ile birer kere İhlas ve Muavvizeteyn [iki kuleuzü] okunur. Yahut her rekatta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlas okunur.

3-
Bir başka hacet namazı da şöyle:
Yatsı namazını kılıp vitri kılmadan önce, dört rekat namaz kılınır. Birinci rekatta bir Fatiha, üç kere Âyet-el-kürsi okunur. İkinci rekatta Fatihadan sonra üç kere İhlas ve Muavvizeteyn [yani iki kuleuzü] okunur. Üçüncü rekatta ilk rekatta okunanlar okunur. Dördüncü rekatta ise ikinci rekatta okunanlar okunur. Namazdan sonra dileğini ister. (İmad-ül-islam)

Türkçe olarak şöyle dua etmek de olur:
(Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Bu yüce Peygamberi bana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!)

Bu duayı müslümanlar, her zaman okuyup maksatlarına kavuşmuşlardır. Bu duaları bir kere okuyup bırakmamalı, kırk gün kadar devam etmek iyi olur.

Dilek ve murat duaları ile hacet namazları


Sual: Evlenmek isteyen, çocuğu olmayan, bir hastalığı olan, evinde geçimi
olmayan veya imtihana girmek isteyen yahut iş arayan kimse, muradının hâsıl
olması için ne yapmalıdır?
CEVAP
İnsan, bir işin neticesinin iyi
mi, kötü mü olacağını bilemez. Muhakkak şu işim olsun diye ısrar etmemeli,
(Hayırlıysa olsun) demeli. Kur’an-ı kerim ve dua, şartları gözetilerek okunursa,
fayda verir. Okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Kur’an-ı kerimin her
harfi şifadır, dileklere devadır. Allahü teâlâ, (Kur’an-ı kerim, müminler
için şifa ve rahmettir)
buyuruyor. Çocuğu olmayan, evlenmek isteyen veya
herhangi bir dileği olan şunları yapmalıdır:
1- İstiğfar okumalı.
(Malım çok, ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım?) diyen kişiye, bir sahabi istiğfara
devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okudu. Nihayet on çocuğu
oldu. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından
şikâyette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca,
Kur’an-ı kerimden üç âyet-i kerime okudu. Meali şöyle:
(Çok affedici olan
Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullarla
yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.)
[Nuh
10–12

Çocuklarını idarede sıkıntı çeken kişiye Peygamber efendimiz,
(Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim)
buyurmuştur. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullah min külli mâ
kerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve
etûbü ileyh)
demeli ve manasını düşünerek söylemeli. Manası
şöyledir:
(Razı olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı
yapmaktan koru! Kendisinden başka ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azîm olan
Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.) [Azim, zatı ve
sıfatları kemalde; Hay, ezelî ve ebedi bir hayatla diri olan; Kayyum, zatıyla
kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

2-
Dileğine kavuşmak için, iki rekât namaz kılıp, sevabını Silsile-i aliyye denilen
âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela,
(Yâ Rabbi, hayırlı bir çocuk nasip eyle) diye dua edip, (Bu duamı Silsile-i
aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle) demeli. (Mekatib-i
şerife)


Sabah ve yatsı namazından sonra Silsile-i aliyye’nin
isimlerini, sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip, onları vesile ederek
yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir.

3- Ayât-i hırz,
usulüne uygun okunur ve yanında taşınırsa, murat hâsıl olur.
4- Adakta
bulunmalı. Mesela, (Şununla evlenirsem veya şu işim olursa, sevabı Seyyidet
Nefise hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasin okumak nezrim olsun)
denince, bu dileğin kabul olduğu tecrübe edilmiştir.

5- Duayı
izinli okunmalı! Bir hacetin hâsıl olması için dua okunurken, tesir etmesi,
mürşid-i kâmilin izniyle okumalı. Vefat etmişse, kitabından öğrenip okumak da
izin almak olur. İzin alan, izin verenin vekili olur. Vekilin okuması, mürşidin
okuması gibi tesirli olur.

6- Kör bir zat gelip, (Ya Resulallah!
Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın) dedi. Peygamber efendimiz de, (Güzel
bir abdest al! Sonra, “Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed
aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim
Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın
için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle!
Onun hürmetine duamı kabul et!”)
duasını okumasını söyledi. O da, abdest
alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. (Tirmizi)
Bu duayı okuyanlar,
maksatlarına kavuşmuşlardır.

7- Abdülehad Serhendi hazretleri
buyuruyor ki:
(70 kere,
“Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ
Kadîr” okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder
ve ne muradı varsa verir.)

Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70
defa okumalı, 71 olsa olmaz, yanına başka isim konsa olmaz, bu bir şifredir.
İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Her namazdan sonra okuyana ne
mutlu! Hiç olmazsa günde bir defa okumalı. Dilek için kırk gün kadar
okumalıdır.

Cuma günü İkindiden sonra, seccade üzerinde elinden geldiği
kadar (Yâ Allah, yâ Rahman, yâ Rahîm, yâ Kavî, yâ Kadir) deyip, sonra dua
etmelidir. (İslam Ahlakı)

8- Bir dileğe bir murada kavuşmak
için, (Salâten tüncînâ) okumalıdır. (İslam Ahlakı)
(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i
seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî’il ehvâl-i vel-âfât ve takdî
lenâ bihâ cemî’al hâcât ve tütahhirünâ bihâ min cemi’isseyyiât ve terfe’unâ bihâ
a’ledderecât ve tübelligunâ bihâ akselgâyât min cemî’il hayrât-i fil hayâti ve
ba’del-memât.)


Böyle sayı bildirilmeyen duaları bir kere okumak
yeter. 3,7 veya 40 kere okumak daha iyi olur.

9- Enes bin Malik ve Ali
bin Ebi Talib “radıyallahü teâlâ anhüma”, Resulullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem” ’den rivayet ederler. Buyurdular ki:
(Allahü teâlâdan dünyaya veya
âhirete ait bir isteği olan kimse, gece kalkıp, gusül edip veya abdest alıp, iki
rekat namaz kılsa, her rekâtında bir Fatiha ve üç kere İhlas okusa, selamdan
sonra başını secdeye koyup, Ya Rabbi, benim isteğimi Ebu Bekr-i Sıddık
“radıyallahü anh” hürmetine yerine getir, diye dua etse; Allahü teâlâ, Ebu
Bekr-i Sıddık hürmetine isteğini verir.)
[Menakıb-ı cihar yar-i
Güzin]

10- Hacet namazı kılınmalıdır. Hacet namazı birkaç şekilde
kılınır:
a- Eshab-ı kiramdan Osman bin Huneyf hazretleri anlatır:
Gözleri görmeyen bir kimse, gözlerinin açılması için Resulullaha ricada bulundu.
Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Abdest al, iki rekât namaz kıl ve şöyle
dua et: “Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin
Nebiyyirrahmeti.” Sonra, gözlerinin açılması için, “Yâ Rabbi, Resulünün hürmeti
için gözlerimi aç!” diye dua et!)
[Nesaî]

O kişinin, namaz
kılıp dua ettikten sonra, gözlerinin açıldığını gördük.
(Tergib)

b- Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allah’tan
veya insanlardan bir isteği bulunan, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılsın!
Sonra Allahü teâlâya hamd etsin, Resulüne salevat getirip, şu duayı
okusun!
(Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi
Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike
ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin
lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye
leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn
.) [Halebî] [Bu duayı
İslam harfleriyle yazıp doğru olarak okumak gerekir.]

Hacet namazı iki,
dört veya on iki rekât olarak kılınır. Birinci rekâtta Fatiha ve üç Âyet-el
kürsi okunur, diğer rekâtlarda Fatihayla birer kere İhlâs ve Muavvizeteyn [iki
kul e’ûzü] okunur. Yahut her rekâtta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlâs
okunur.

c- Bir başka hacet namazı da şöyle:
Yatsı namazını
kılıp vitri kılmadan önce, dört rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha,
üç Âyet-el-kürsi okunur. İkinci rekâtta Fatihadan sonra üç İhlâs ve Muavvizeteyn
[yani iki kul e’ûzü] okunur. Üçüncü rekâtta ilk rekâtta okunanlar okunur.
Dördüncü rekâtta ise ikinci rekâtta okunanlar okunur. Namazdan sonra dileğini
ister. (İmad-ül-islam)

Türkçe olarak şöyle dua etmek de
olur:
(Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin
Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey
çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime
yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Bu yüce
Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!)

Bu duayı
müslümanlar, her zaman okuyup maksatlarına kavuşmuşlardır. Bu duaları bir kere
okuyup bırakmamalı. Kırk gün ve daha fazla kadar devam etmek iyi
olur.

d- Maddi veya manevi bir isteği olan kimse, gece, gusledip
veya abdest alıp, iki rekât namaz kılsa, her rekâtında bir Fatiha ve üç İhlas
okusa, selamdan sonra secdeye gidip, (Ya Rabbi, benim isteğimi Ebu Bekr-i Sıddık
radıyallahü anh hürmetine yerine getir) diye dua etse; Allahü teâlâ, isteğini
verir. (Menakıb-ı ciharı yari Güzin)

Duanın kabul olması
için
Duanın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Duanın kabul
edileceğinden şüphe etmemeli, şartlarına riayet edilip edilmediğinden şüphe
etmelidir. Gereken şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini beklemek
uygun olmaz.

Önce çalışmak, sonra dua dinin esası,
Kabul edilir
ancak, çalışanın duası!

Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, duanızı kabul eder. Dua
ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz! Allahü teâlâdan çok
isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.)
[Buhari]

İstenilen
şeyin olmaması, duanın kabul olmadığını göstermez. Onun için duaya devam etmeli!
Duanın kabulünün gecikmesinin başka sebepleri de vardır. Bir hadis-i şerif
meali:
(Mümin dua edince, Allahü teâlâ, Cebrail’e, “Ben onu seviyorum,
isteğini hemen yerine getirme!” Facir
[günahkâr] dua edince de, “Ben onun
sesini sevmiyorum. İsteğini hemen yerine getir” buyurur.)


Şu halde,
duanın kabulünün gecikmesi zararlı değildir.

Bela gelmeden önce çok dua
etmelidir.

Duaya hamd ve salevatla başlamalıdır.

Yalvararak dua
etmelidir.

Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir. Hadis-i
şerifte buyuruldu ki:
(Çalışmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.)
[Deylemi]

Günah işlemeyen dille dua etmelidir. Peygamber efendimiz,
(Allahü teâlâya günah işlemeyen dille dua edin) buyurdu. Böyle bir dilin
nasıl bulunacağı sual edilince, (Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne
de o senin dilinle günah işlemiştir)
buyurdu.
(Tergib-üs-salât)

Duayı yalnız namazlardan sonra ve belli
zamanlarda yapmak mekruhtur. Her fırsatta dua etmelidir! Bilhassa şerefli
vakitleri ve şerefli halleri kaçırmamalı, fırsat bilmelidir!