Etiket arşivi: köpekler ve ezan

Köpekler Ezan okunurken neden ulur?

Videoda köpekler dört sabah Ezanı öncesi kamerayla izleniyor..Her sabah ezanı okunmasında birden köpekler garip hallere giriyorlar..Sanki etrafındaki birşeylere tepki verirmişcesine  uluyorlar.. Bu durum, köpeklerin çan sesi ve siren sesi duyduğunda da devam edebiliyor.
Bu sebeple ilk aklımıza gelen şey köpeklerin ses sisteminden rahatsız olduğudur. Fakat ezan sesine sadece köpekler değil eşekler de anırarak tepki verebiliyorlar.

Dini Kaynaklara göre ise bunun sebebi şudur :  Kafir cinler ve şeytanlar ezan sesini duymamak için çok uzak yerlere kaçarlarmış..Hayvanların da gözlerinde perde olmadıgından , o şeytanilerin böyle ani kaçışlarını gördüklerinden dolayı tepki verirlermiş..

Bu rivayeti destekleyen Hadis de mevcuttur :

Hz. Cabir’den nakledildiğine göre Peygamberimiz(a.s.m) şöyle buyurdu: “Şeytan ezanı işittiği vakit Revha denilen yere kadar gider. koşar adımlarla kaçıp oradan uzaklaşmaya çalışır”

(bk. Müslim, Salat, 15, 16, 17, 18).

Şeytanın, en faziletli ibâdet olan Kur’an okumadan ve namazdan kaçmayıp ezan sesinden kaçması (bk. Müslim, a.y.), kıyamet gününde onu işittiğine şahadet etmemek içindir. Çünkü bir hadis rivayetine göre, müezzinin sesini işiten insanlar, cinler ve her şey kıyamet gününde onu işittiğine şahadet edecektir. Şeytan da her şeye dahildir. Yahut cinlerden sayılır.

Bazıları “Şeytânın kaçması ezanın azametindendir. Çünkü ezan dînin bütün kurallarını içine alır ve İslam’ın şeâirini / işaretlerini ve sembollerini ilândır. Bunların can düşmanı olan şeytan, onları işitmeye tahammül edemez; demişlerdir.

Bir takımları şeytanın kaçmasını onu ye’s ve ümitsizliğine bağlarlar. Zira şeytan tevhit ilânını duyunca İnsana vesvese vereceğinden ümidini keser. Fakat namaz kılan ve Kur’an-ı Kerim okuyarak ‘a duada bulunan kimseden şeytân kaçmaz. Çünkü o hallerde kendisine vesvese kapıları açıktır. İstediği gibi kulun damarlarına kadar sokularak vesveseyi hatırına getirebilir. O derecede ki, namaz kılan kimse kendinden geçerek kaç rekât kıldığını bile unutur.

Demek ki, ezanın pek büyük bir fazileti vardır. O derece ki şeytân onu işitince deliye döner; Başına en büyük felâket gelmiş gibi ne yapacağını şaşırır. (bk. Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim, Tercüme ve Şerhi, ilgili hadislerin açıklaması)

En doğrusunu Allah bilir, bu yüzden ilmen bir açıklaması yapılmadıkça bu konu hakkında kesin olarak karar bildirmek yanlış olur.Zira siren sesine de çan sesine de uluyan köpekler vardır.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN LÜTFEN !