RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Kur’an ve sünnet

Kur’an ve sünnet

Sual: (Kur’an ve Sünnet varken mezheplere uyulmaz. Şahsen ben Allah’ın kelamını hiçbir mezhep âliminin sözüne...
Sünnet ve mekruh denilen iş

Sünnet ve mekruh denilen iş

Sual: Dört mezhep arasında farklı hükümler olduğu gibi, bir mezhep içinde de farklı ictihadlar oluyor....
Ehl-i sünnet vel-cemaat nedir?

Ehl-i sünnet vel-cemaat nedir?

Sual: Bir reformcu, (Ehl-i sünnet, kitaba ve sünnete uymaktır. Kitap ve sünnetten kendi anladığına uyan...
Ehl-i sünnet âlimleri birer ışıktır

Ehl-i sünnet âlimleri birer ışıktır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Dünya, mayın tarlası gibidir, bu mayınlara çarpmadan karşı tarafa geçmek çok...
Ehl-i sünnet kasidesi

Ehl-i sünnet kasidesi

Ehl-i sünnet itikadı, nazm üzre ey civan,Oldu aşağıda sana, açık dil ile beyan:Doğru olan itikadı,...
Ehl-i sünnet olma nimeti

Ehl-i sünnet olma nimeti

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Her an, her yere, feyz gelmektedir. Gelen feyiz, Müslümanlara fayda verir,...
Ehl-i sünnet gemisi

Ehl-i sünnet gemisi

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:Ehl-i sünnet gemisinde olmak bir şereftir, bir nimettir, bir devlettir. Bu...
Taberi Ehl-i sünnet midir?

Taberi Ehl-i sünnet midir?

Sual: Taberi ismindeki zat, Ehl-i sünnet midir?CEVAPBirkaç Taberi vardır. Bid’at ehli olanlarını, Ehl-i sünnet olan...
Sünnet üzere gusletmek

Sünnet üzere gusletmek

Sual: Sünnet üzere nasıl gusledilir?CEVAPGusletmek çok kolaydır. Ağzını ve burnunu suyla yıkayıp, denize veya göle...