RSS     Twitter     Facebook     YouTube
Vahiy ne demektir?

Vahiy ne demektir?

Vahiy Allah’ın, kişinin kalbine dilediği bir konuda, dilediği bir bilgiyi ilham etmesidir. Kuran’da vahiy konusunda...