Yeryüzünü birde böyle görün


ABD Jeoloji Araştırmaları Enstitüsü yeryüzünün en ilginç fotoğraflarını yayınladı. İlk bakışta tuvale püskürtülmüş boyalarla resimlere benzeyen bu fotoğrafların tamamı gerçek.

Landsat 5 ve Landsat 7 uydularının çektiği fotoğraflarda tek fark, renk oynamaları yapabilen lenslerle çekilmiş olması. Bu lensler yeryüzü katmanlarını ve yapısını daha iyi ayırt edebilmek için çeşitli araştırma çekimlerinde kullanılır. Bu şekilde çekilmiş resimler apayrı birer sanat tablosu gibi, yeryüzünün öteki güzelliğini göz önüne seriyor.

Amerikalı jeolog J. S. Lewis dünyayı şöyle anlatıyor: “Dünya; atmosferi ve okyanuslarıyla, kompleks biyosferiyle, uygun biçimde okside edilmiş kabuğuyla, zengin silisyum yataklarıyla, tortul veya katılaşım kayalarıyla, zengin buz yatakları, çölleri, ormanları, tundraları, otlak alanları, tatlı su gölleri, kömür ve petrol yatakları, yanardağları, hayvanları, bitkileri, manyetik alanı, okyanus dibi şekilleri ve hareketli mağmasıyla… hayranlık uyandıracak derecede kompleks bir sistemdir.”

Gerçekten de dünyadaki yaşamı mümkün kılan denge, yeryüzü örtüsü ve yeraltı yapısıyla müthiş bir uyum ve çok ince hesaplara dayalı bir sisteme sahip. Hayat, ancak çok özel ve belirli şartların yerine getirildiği bir ortamda var olabilir. Bir başka deyişle, canlılar, ancak kendileri için özel olarak tasarlanmış bir mekanda yaşayabilir.

Tüm bunlar, Dünya’nın işte bu şekilde özel olarak tasarlanmış mekan olduğunu göstermektedir…

***
“Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.” [Talâk Suresi, 12.ayet]
_

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir