YERYÜZÜNÜN DÖNÜM NOKTASI: “KAMBRİYEN PATLAMASI”

Bilim insanları yeryüzü tabakalarını incelendiğinde, dünyadaki canlılığın birdenbire ortaya çıktığını gördü. Çok sayıda canlı türü, bir anda ve eksiksiz halleriyle Kambriyen Devir’de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu döneme bilim insanları “Kambiyen Patlaması” adını vermiştir.. Kompleks canlı yaratıkların fosillerine rastlanılan en derin yeryüzü tabakası, 520-530 milyon yıl yaşında olduğu hesaplanan “Kambriyen” tabakadır.

“Kambriyen patlaması” olarak adlandırılan bu olayın sonunda, bugünkü zaman hesabımıza göre evrende çok minik olan zaman dilimi sadece 25 milyon yıl içerisinde, bilinen hayvan türlerinin neredeyse hemen hepsi ortaya çıkmıştı.

Kambriyen devrine ait yer yüzeyi tabakalarında bulunan canlılar hiçbir ataları olmaksızın birdenbire fosil kayıtlarında belirirler. Kambriyen kayalıklarında bulunan fosiller, salyangozlar, trilobitler, süngerler, solucanlar, denizanaları, deniz kirpileri, yüzücü kabuklular, deniz zambakları ve diğer kompleks omurgasızlara aitti. Kompleks yaratıklardan meydana gelen bu geniş canlı mozayiği şaşırtıcı bir biçimde aniden ortaya çıkmıştır.

Kambriyene kadar süren yaklaşık 3 Milyar yıllık süreçte böyle canlı gelişimi süreci hiç görülmezken kambriyenle beraber birden bire hemen tüm canlılğın oluşmuş olması oldukça düşündürücü ve anlamlıdır. Çünkü bu bulgu, yaratılışa çok açık bir delil oluşturmaktadır.

Bu olay özellikle evrim teorisini savunan kesimi çok şaşırtmakta ve hiçbir şekilde açıklanamamaktadır, çünkü bu kadar canlılık en modern ve tamamlanmış formlarıyla dünyada birden bire beliriyor, ataları yok, daha basit versiyonları diye bir şey yok ve bugünkü canlıların aynılarıdır.

Mesela evrim teorisinin en ünlü savunucularından biri olan İngiliz zoolog Richard Dawkins, bu konuda şu itirafı yapar: “Kambriyen Devri canlıları, sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiş gibilerdir.” (**Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, p. 229)

Nitekim Darwin bile şöyle demektedir: “..eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olur…” (**Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 302)

Yani kısacası, Kambriyen Patlaması dünya için büyük bir dönümnoktası ve dünyadaki canlılığın yaratılış döneminin ta kendisidir…

——————-
De ki: “Gerçekten siz mi yeri iki günde (2 evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir.” Orda (yerde) onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere ordaki rızıkları dört günde (4 evrede) takdir etti. Sonra, duman (gaz) halinde olan göğe yöneldi; böylece ona ve yere dedi ki: “İsteyerek veya istemeyerek gelin.” İkisi de: “İsteyerek (İtaat ederek) geldik” dediler. Böylece onları iki gün (2 evre) içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)’ın takdiridir. [Fussilet Suresi, 9-12.ayetler]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir